بایگانی برچسب: مدل مرجع

توسط - در بازرگانی

مدل اسکور (SCOR) در زنجیره تأمین

عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش حیاتی در موفقیت سازمان ها دارد.لذا بکار گیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین به منظور بهبود مستمر آن ضروری است.طبق مدل SCOR شش معیار شناسایی گردیده که شامل قابلیت اطمینان که تأثیر گذارترین معیار می باشد، انعطاف پذیری، پاسخگویی، هزینه و دارایی که معیار دارایی بیشترین اهمیت در […]

تغییر زبان

  شركت تست عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  شیراز، خیابان تست - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان لاندا

  شماره تماس:

  001234656789

  ایمیل:

  info@company.com

  سبد خرید