تعریف و تئوریزه کردن طرح (Feasibility Studies)

شرکت بازرگانی سمان آسا با تخصیص طراحی و اجرای مدل کسب و کار آمادگی دارد مدیریت و راهبری برای تئوریزه، بهینه سازی و تعریف نمودن طرح را به نحوی اجرا نماید که با مطالعات بازار داخلی و خارجی بهترین محصول جهت صادرات و واردات مشخص و طرح را با توجه به اهداف آتی پروژه و مهندسی فروش در جهت ایجاد جذابیت از طریق تهیه پروپوزال، طرح امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی ایجاد نماید.

در این راستا خدمات ذیل را ارائه می نماید:

 • تحقیقات میدانی به منظور نیاز سنجی بازار های خارجی جهت صادرات
 • تحقیقات میدانی به منظور نیازسنجی بازارهای داخلی جهت واردات
 • تعریف طرح توجیهی و اقتصادی
 • طراحی پروپوزال
 • طراحی امکان سنجی
تغییر زبان

  شركت تست عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  شیراز، خیابان تست - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان لاندا

  شماره تماس:

  001234656789

  ایمیل:

  info@company.com

  سبد خرید